μύροιο

μύροιο
μύρον
sweet oil
neut gen sg (epic)
μύ̱ροιο , μύρω
flow
pres opt mp 2nd sg
μύ̱ροιο , μῦρος
masc gen sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • COMUS — Deus apud Ethnicos habitus commessationum, nocturnarumque saltationum praeses: In cuius militia auctorabantur iuvenes, qui coronati noctu cum facibus, Musicisque instrumentis, ad amicarum fores saltandi, canendique gratiâ concurrebant,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”